Image Alt

O projektu

Staza Stare pruge - Nove porodične avanture u srednjoj Bosni Old Rail Trail - New family adventures in Central Bosnia

Staza Stare pruge – Nove porodične avanture u srednjoj Bosni

Old Rail Trail – New family adventures in Central Bosnia

 

Projektom Staza stare pruge stvorit će se novi proizvodi u turizmu na otvorenom i proširiti ponuda omogućavajući duži boravak turistima koji posjete srednju Bosnu tokom ljetnih mjeseci.

The project Old Rail Trail will create new products in the outdoor tourism and expand offer enabling longer stays for tourists visiting Central Bosnia in the summer.

  • Izgradnja biciklističke staze kombinirat će se s razgledanjem ruralnih područja, gastronomskom ponudom i smještajem

Construction of a bike trail will be combined with sightseeing of rural areas, gastronomic offer, and accommodation.

  • Međunarodni marketing turizma na otvorenom uključit će turističku ponudu srednje Bosne u regionalni lanac vrijednosti Zelena linija Via Dinarica.

International marketing of the outdoor tourism will include tourism offer of Central Bosnia in a regional value chain of the Green Line Via Dinarica.

  • Poslovno umrežavanje sudionika u sistem prilagođen biciklima, s mobilnom aplikacijom koja promovira opipljive koristi za motocikliste (inovativan pristup u turizmu zapadnog Balkana), podržat će digitalizaciju turističke ponuda te promovirati ruralni ekonomski razvoj.

Business networking of the stakeholders into bicycles friendly system, with the mobile application that promotes tangible benefits for the bikers (an innovative approach in tourism of the Western Balkans), will support the digitalisation of the tourist offers and promote rural economic development.

 

Krajnji korisnici/Final beneficiaries:

Mikro, mala i srednja poduzeća u turizmu i srodnim sektorima, uključujući turističke vodiče, pružatelje smještaja, usluga hrane i pića i seoska domaćinstva, sportske klubove, turističke agencije i druge.

Micro, small and medium-sized enterprises in tourism and related sectors, including tourist guides, accommodation, food and beverage services providers and rural households, sports clubs, tourist agencies, and others.

 

Rezultati/Results:

Povećana prodaja i prihodi s povećanjem broja turista i posjetilaca u ciljanim lokalnim zajednicama omogućit će zadržavanje poslova, kao i nova radna mjesta u turizmu i srodnim sektorima.

Increased sales and revenue through an increase in the number of tourists and visitors in the targeted local communities would result in job retention as well as new jobs in tourism and related sectors.

 

VRIJEDNOST PROJEKTA: 512.300 KM

BESPOVRATNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE: 373.141 KM

PARTNERI U IMPLEMENTACIJI PROJEKTA: Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ) (vodeći realizator), Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona i Nesa Sistem d.o.o. Travnik

U PERIODU: Od juna 2020. godine do novembra 2021. godine

LOKACIJE: Srednjobosanski kanton i općine Busovača, Vitez, Travnik, Donji Vakuf i Jajce

 

VALUE OF THE PROJECT: EUR 261.935

EUROPEAN UNION GRANTS: EUR 190.784

PARTNERS IN PROJECT IMPLEMENTATION: Regional Development Agency (REZ) (lead implementer), Tourist Association of the Central Bosnia Canton, and Nesa Sistem d.o.o. Travnik.

TIMELINE: June 2020 to November 2021

LOCATIONS: Central Bosnia Canton and the municipalities of Busovača, Vitez, Travnik, Donji Vakuf and Jajce.

 

KONTAKTI/CONTACTS::

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ)

Štrosmajerova 11/3,

72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel +387 32 46 21 61

E-mail: [email protected]

Za više informacija posjetite: www.rez.ba i [email protected]

Translate »